Blog: Woonbooteigenaren met gehuurde ligplaatsen ‘aan wal gebracht’ door verbeterde huurbescherming

Nederland telt zo’n 12.000 woonbootligplaatsen, waarvan er circa 5.000 worden verhuurd. Ook in Overschie liggen op prachtige plaatsen woonboten.

In veel gevallen is de bewoner van een woonboot dus ook huurder van een ligplaats. Het nieuwe wetsvoorstel ‘Huurbescherming Ligplaatsen Voor Woonboten’ biedt woonbooteigenaren met gehuurde ligplaatsen vergelijkbare huurbescherming als ‘huurders die een woning op de wal huren’. Het wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer en treedt in werking op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip.

Wat zijn de veranderingen?
Het wetsvoorstel bepaalt dat een woonbootligplaats voortaan als ‘woonruimte’ moet worden gezien. Ook wordt bepaald dat de verhuurder van een ligplaats de huurovereenkomst in beginsel alleen kan laten ontbinden door de rechter, indien sprake is van een tekortschieten van de huurder in de nakoming van zijn huurverplichtingen. Verder verklaart het wetsvoorstel de regel ‘koop breekt geen huur’ van toepassing, zodat bij verkoop van een ligplaats de huur wordt voorgezet.

Ook wordt het mogelijk dat de eigenaar, bij verkoop van zijn woonboot, kan vorderen dat de koper in zijn plaats huurder van de ligplaats wordt. Het wetsvoorstel voorziet verder in de regeling dat bij overlijden van de ligplaatshuurder die tegelijkertijd woonbooteigenaar is, de huur van de ligplaats overgaat op de erfgenamen van de woonboot.

Waarom?
Woonbooteigenaren die een ligplaats huren hebben nu nog een minder beschermde rechtspositie dan huurders van een woning op de wal, terwijl het wonen op een woonboot met een gehuurde ligplaats vergelijkbaar is met het wonen in een huurwoning op de wal. De bewoners van woonboten hebben evengoed belang bij het voortduren van de huurovereenkomst en hebben dus een vergelijkbare behoefte aan huurbescherming.

Woonbooteigenaren ondervinden ook grote financiële gevolgen bij het verlies van hun ligplaats. De gemiddelde prijs van een woonboot inclusief ligplaats is € 327.000,- maar de gemiddelde prijs van een woonboot zonder ligplaats is maar € 127.000,-. Dit grote verschil wordt verklaard door de schaarste aan woonbootligplaatsen.

Aan wal
Het wetsvoorstel ‘Huurbescherming Ligplaatsen Voor Woonboten’ voorziet in verbeterde huurbescherming voor woonbooteigenaren die tegelijkertijd ligplaatshuurder zijn. Gelet op onder meer de schaarse ligplaatsen en de aanzienlijke financiële domper bij het verlies van een ligplaats, achten de Eerste en Tweede Kamer een vergelijkbare huurbescherming als die van huurders van woonruimte noodzakelijk voor woonbooteigenaren met een gehuurde ligplaats.

Hoewel de woonbooteigenaar verblijft op het water, wordt hij met de nieuwe huurbescherming dus toch aan wal gebracht!Mr. J. van Renswoude
Justion advocaten Rotterdam
Linatebaan 69a
3045 AH  Rotterdam
Tel. 010-440 31 00
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
www.justionadvocaten.nl 

Business Plaza Nederland biedt met Overschie Business Plaza alle Overschiese ondernemers een platform om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL